Motorsport»

Buell Hammerhead 1190RX

Hãng mô tô Mỹ Buell trở lại sau thời gian vắng bóng bằng siêu phẩm superbike Hammerhead 1190RX

Mẫu superbike Buell Hammerhead 1190RX mới dựa trên nền tảng 1190EX trước đó và là chiếc xe đầu tiên trong kế hoạch tung ra 10 mẫu xe mới của Buell cho tới năm 2024.

30/08/2021