Motorsport»

Yamaha Tmax 20th Anniversary

Đã 20 năm kể từ khi biểu tượng tay ga này của Yamaha ra mắt, và đây là cách hãng "ăn mừng"

Năm nay là năm dòng xe tay ga phân khối lớn Tmax tròn 20 tuổi, chính vì vậy Yamaha Tmax 20th Anniversary đã được ra mắt với những thay đổi đặc biệt.

30/03/2021