Motorsport»Đánh giá & Tư vấn

Những điều cần lưu ý nếu bạn muốn được đền bù bảo hiểm khi gặp sự cố

Trong nhiều trường hợp, dù cho đã mua bảo hiểm, tuy nhiên không phải bất cứ vấn đề nào xảy ra với chiếc xe của bạn, bên bảo hiểm cũng sẽ bồi thường thiệt hại.