Motorsport»

khởi động xe máy

Mùa đông đã đến khiến xe máy khó khởi động: cần phải làm gì để khắc phục?

Đây sẽ là những kinh nghiệm bỏ túi cho mọi người mỗi khi gặp phải tình trạng khó khởi động máy xe vào mùa đông.

24/11/2021